Mbyllja e tryezës së rrumbullakët “Landscapes of Repair”

Moderimi: Dr. Emily-Rose Baker (Universiteti i Shefilldit

Folësit:

Nehari Sharri (forumZFD për Kosovë)

Dr. Amanda Crawley Jackson (Universiteti i Shefilldit)

Argjire Krasniqi

Donjetë Murati (Klubi M)