Kontakti

Universiteti i Shefilldit

Dr. Amanda Crawley Jackson | @occursus1

Drejtoreshë e Fakultetit të shkëmbimit të njohurive dhe ndikimit, artit dhe shkencave humane dhe Ligjëruese e lartë në Studime franceze dhe frankofone në Universitetin e Shefilldit

 

Emily-Rose Baker | @emily_baker18

Bashkëpunëtore kërkimore në Fakultetin e arteve dhe shkencave humane në Universitetin e Shefilldit

 


 

forumZFD Kosovë

Alexander Vojvoda

Menaxher i Projektit në forumZFD Kosovë

 

Korab Krasniqi

Menaxher i Projektit në forumZFD Kosovë