O nama

U martu 2020. godine galerija Graves u Šefildu je upriličila izložbu čiji je kustos bila dr Amanda Crawley Jackson, pod naslovom „Nevidljive rane: Pejzaž i sećanje na fotografiji“. Ova izložba je predstavljala vrhunac dugogodišnje saradnje između Univerziteta u Šefildu i muzeja u Šefildu i prikazala umetnička dela 7 međunarodno priznatih umetnika čije fotografije na različite načine obuhvataju vidljive i nevidljive ožiljke nanete pejzažu. Propraćena je knjigom i on-line simpozijumom o proizvodnji i memorijalizaciji traume u pejzažu, a na obe su predstavljeni doprinosi istraživača, umetnika i građevinskih stručnjaka kako bi istražili kako bismo mogli tumačiti i odgovarati na mesta sa teškom ili nasilnom istorijom kroz sočivo umetnosti i kreativne prakse.

Iako je „Nevidljive rane“ bilo primorano da se prevremeno zatvori zbog Covid-19, nekoliko značajnih linija interesovanja je proizašlo iz izložbe (i simpozijuma) pre zatvaranja, a koje su jedino učinjene još relevantnijim usled pandemije – kao i protestima Black Lives Matter – o načinima na koje naseljavamo i konceptualizujemo javni prostor. Te linije su se odnosile na identifikaciju i svedočenja neoznačenih prostora traume koji nas često okružuju, ali koji su zaboravljeni, previđeni ili aktivno potisnuti po strani; višestruki načini na koje se pamćenje upisuje u pejzaž i svoje lokalne zajednice; kako dugotrajna prostorna trauma nesrazmerno utiče na manjine; i, konačno, kako umetnička intervencija može da posluži za popravljanje i povraćaj ovih sredina na kreativne i nove načine. 

Restorativna funkcija umetnosti je u srcu „Landscapes of Repair“, novog transnacionalnog projekta saradnje između Univerziteta u Šefildu i forumZFD Kosovo o post-traumatskim pejzažima na Kosovu. Ovo partnerstvo je nastalo direktno iz susreta forumZFD sa knjigom „Nevidljive rane“ i temelji se na raznim oblastima izrade mesta identifikovanih gore u lokalizovanijem geografskom kontekstu. „Landscapes of Repair“ udružuje istraživanje Univerziteta u Šefildu o post-traumatskim pejzažima sa stručnošću forumZFD u suočavanju sa prošlošću na zapadnom Balkanu, kako bi se u prvi plan postavila uloga kosovskih umetnika, organizacija i civilnih aktera u razmišljanju, kao i u izvršenju popravki kojima vodi zajednica. Reparativni okvir projekta manifestuje se na nekoliko različitih načina, od praćenja kulturne revitalizacije određenih industrija, poput vizuelne i bioskopske kulture, do arhitektonske rekonstrukcije baštine i drugih zgrada.