O nama

Restorativna funkcija umetnosti, građanskog angažmana i istraživanja je u srcu „Landscapes of Repair“, novog transnacionalnog projekta saradnje između forumZFD Kosovo, Univerziteta u Šefildu i raznih međunarodnih i kosovskih umetnika, istraživača i aktivista civilnog društva o post-traumatskom pejzažu na Zapadnom Balkanu. Ovo partnerstvo je nastalo direktno iz susreta forumZFD sa knjigom „Nevidljive rane“ i kasnije izložbe, a temelji se na raznim oblastima izrade mesta identifikovanih u lokalizovanijem geografskom kontekstu.

„Landscapes of Repair“ udružuje istraživanje Univerziteta u Šefildu o post-traumatskim pejzažima sa stručnošću forumZFD u suočavanju sa prošlošću na Zapadnom Balkanu kako bi se u prvi plan postavila uloga kosovskih umetnika, organizacija i civilnih aktera u razmišljanju, kao i u izvršenju popravki kojima vodi zajednica. Reparativni okvir projekta manifestuje se na nekoliko različitih načina, od praćenja kulturne revitalizacije određenih industrija, poput vizuelne i bioskopske kulture, do arhitektonske rekonstrukcije baštine i drugih zgrada.

Projekat je počeo 2021. sa ključnim rezultatima uključujući onlajn izložbu sa kustoskinjama Amandom Crawley Jackson, Faye Larkins i Emily-Rose Baker (potonje su tada bile studentkinje na Univerzitetu u Šefildu), u diskusiji i saradnji sa umetnicima učesnicima; interaktivnu veb stranicu (www.landscapesofrepair.org) i dvodnevni međunarodni, međusektorni simpozijum čiji su domaćini i organizatori bili osoblje forumZFD Kosovo, Alexander Vojvoda i Korab Krasniqi, u saradnji sa Univerzitetom u Šefildu i raznim istraživačima, akademicima, umetnicima i aktivistima civilnog društva sa Kosova u oblasti prakse memorijalizacije, tranzicione pravde i suočavanja sa prošlošću. Simpozijum je održan onlajn na engleskom, srpskom i albanskom jeziku. Simpozijum je stvorio transnacionalnu platformu za razmenu iskustava, uvida i učenja, okupljajući niz stručnosti u post-traumatskom i post-konfliktnom stvaranju mesta. Govornici su bili akademski istraživači, aktivisti, arhitekti, kreativni praktičari, umetnici, predstavnici nevladinih organizacija i civilnog društva na Kosovu. Internet izložba, na kojoj su predstavljeni radovi Brixhite Dede, Lulzima Hotija, Argjire Krasniqi, Koraba Krasniqija, Vildane Maliqi i Dardana Zhegrove, istraživala je pitanja u vezi sa praksama memorijalizacije, ponovnog zauzimanja i popravke u post-konfliktnim pejzažima; kako bi popravka mogla da izgleda i kakve oblike bi mogla da poprimi na Kosovu i na Zapadnom Balkanu; uloga kreativne prakse u popravljanju, prenameni i ponovnom osmišljavanju oštećenih topografija; i mogućnost zajedničkog stvaranja pejzaža staranja i arhitekture mira. 

Od 2021. forumZFD Kosovo je nastavio da proširuje veb-sajt Landscapes of Repair sa novim odeljkom za resurse koji sadrži snimljene razgovore istraživača i aktivista na Kosovu, naručene radove i materijale koji se mogu preuzeti, kao što su posebna izdanja časopisa i multimedijalni alat za mapiranje i arhiva koja sadrži intervencije na specifičnim lokacijama u post-traumatskim pejzažima putem zbirke zvučnih pejzaža, slika, tekstova i video zapisa. Tokom 2022. i 2023. onlajn kustos izložbe in sito je bio Alexander Vojvoda u saradnji sa lokalnim civilnim društvom, umetničkim i kulturnim akterima, kao što su Anibar i bioskop Jusuf Gërvalla u Peći, Univerzitet u Prištini i Centar za narativnu praksu u Prištini i umetnicima uključenim u izložbu. Tokom 2022. je objavljen katalog izložbe sa tekstovima izloženih umetnika. Saradnja, razgovori i aktivnosti su ovim nastavljeni i prošireni od završetka prvog izdanja projekta u leto 2021.

Saradnja u Landscapes of Repair je deo dugoročnog pristupa forumZFD Kosovo u odražaju o javnim prostorima i stvaranju prostora u post-konfliktnim okruženjima kao diskurzivnim arenama za nadmetajuće narative o nasilnoj i traumatičnoj prošlosti u regionu Zapadnog Balkana. Od osnivanja forumZFD i programa za Zapadni Balkan u 2000, u saradnji sa širokom mrežom lokalnih i regionalnih grupa civilnog društva, aktivista, istraživača i akademika, kulturnih radnika i umetnika na podršci nenasilnoj transformaciji sukoba, doprinoseći izgradnji mira i pomirenju, forumZFD Kosovo je ocenjivao stvaranje prostora, javne prostore, post-traumatske pejzaže i dokumentaciju memorijalnih mesta kao relevantan kontekst sa visokim mnemoničkim potencijalom i kao važno polje za diskusiju o suočavanju sa prošlošću. Primer za rad forumZFD u ovome su projekti poput MOnuMENTI (2014), Nasleđe sećanja Kosova (od 2017), Mapiranje kosovskog sećanja (2014 – 2016), Lab sećanja (2014 – 2015), Inside-out, Outside in (2017 – 2018) i Landscapes of Repair (od 2021). Ove aktivnosti su poslužile kao forum za kritičko razmišljanje o (nasilnoj) prošlosti na Kosovu, regionu i šire. Konačno, način na koji se Kosovo suočava sa svojom prošlošću u javnim prostorima ima dubok uticaj na kulturu sećanja u zemlji. Nastoji da dovede u pitanje jednostrane narative i podržava prakse memorijalizacije zasnovane na činjenicama.