Kontakt

Univerzitet u Šefildu

Dr Amanda Crawley Jackson | @occursus1

Direktorka Fakulteta za razmenu znanja i uticaj, umetnost i humanističke nauke i Viša predavačica na francuskim i frankofonskim studijama na Univerzitetu u Šefildu

 

Emily-Rose Baker | @emily_baker18

Istraživačica saradnica na Fakultetu umetnosti u humanističkih nauka na Univerzitetu u Šefildu

 


 

forumZFD Kosovo

Alexander Vojvoda

Menadžer projekta u forumZFD Kosovo

 

Korab Krasniqi

Menadžer projekta u forumZFD Kosovo