Dragi čitaoci časopisa Balkan Perspectives,

na Zapadnom Balkanu, nakon ratnih sukoba iz devedesetih i s početka dvehiljaditih, trauma i nasilje su se upisali u mnoge društvene sfere. Različita izdanja Balkan.Perspectivesa tematizovala su političke, društvene i kulturne implikacije, kao i potrebu da se stalno i kritički osvrćemo na uticaj tih sukoba na društva u zemljama bivše Jugoslavije.

Novo izdanje Balkan.Perspectivesa namerava da ovim temama doda još jedno značenje. Balkan.Perspectives #17 “Nasilje na delu – Trauma i rat u arhitekturi i javnom prostoru”  kritički je osvrt na to kako su trauma, rat i nasilje oblikovali naše neposredno okruženje, zgrade i mesta u kojima živimo, čineći stoga traumu delom naše svakodnevice, doprinoseći glorifikaciji nasilja i etnonacionalističkih diskursa. Uništenje određenih zgrada i spomenika, kulturnog nasleđa ili javne infrastrukture bilo je strategija tokom ratnih sukoba u regionu. Istraživači su skovali izraze poput „urbicida“, „ratnih pejzaža“, „memoricida“ ili „rathitekture“ da bi opisali ove fenomene. Ovi izrazi ističu da gradovi ne samo da su bili fizička mesta sukoba već su i arhitektura i javni prostor takođe postajali delom vojnog naoružanja.

Međutim, bilo bi naivno pretpostaviti da će ratna arhitektura nestati sa krajem otvorenih sukoba. Prilozi u novom izdanju Balkan.Perspectives-a nude zbir analiza o tome kako ove traume i dalje oblikuju memorijalizaciju u javnom prostoru, kao i čitave siluete gradova Zapadnog Balkana. Stoga želimo da privučemo pažnju na važnost uključivanja u aktivne diskusije o suočavanju s prošlošću i komemoracijama u javnom prostoru. Ističemo dugotrajne istorijske kontekste konflikta i traume u regionu i kako ove traume stvaraju ideje zajedničkog života, memorijalnih praksi u javnim prostorima i urbanističkih politika.

Urednički tim Balkan.Perspectivesa snažno veruje da je razgovorima o sukobima potrebno više od jedne perspektive, jer istorija uvek mora da ima najmanje dva lica i uključi multiperspektivni pristup. Ako je uključena samo jedna strana, onda nešto nije u redu ili sa istorijom ili sa istinom. U ovom izdanju Balkan.Perspectivesa želimo da uključimo još jednog svedoka u razgovor o suočavanju s prošlošću: kritički osvrt na to kako su trauma i nasilje i dalje uključeni u stvaranje (javnog) prostora, arhitekturu i urbanističko promišljanje postkonfliktnih društava Zapadnog Balkana i kako u ovom kontekstu oni sprečavaju otvoreni, multiperspektivni pristup prošlosti regiona, zasnovan na činjenicama.

Tekstove za Balkan.Perspectives #17 pisali su i Arbër Sadiki, o sociopolitičkim faktorima koji oblikuju obrise gradova u Kosovu nakon rata 1998/1999. Ares Športa iz Fondacije „Lumbardhi“ u Prizrenu vodi nas na putovanje kroz kinematografsku istoriju Kosova i njenu važnost za grassroots pokrete, koji vraćaju namenu tim prostorima, ali i ističe važnost povezivanja ova dva pokreta sa temama suočavanja s prošlošću. Dvotomni prilog Filipa Koneskog tiče se urbane istorije, sadašnjosti i budućnosti Skoplja. Ena Kukić obrazlaže slojeve sećanja Memorijalnog kompleksa Vraca u Sarajevu, a Nermina Trbonja se osvrće na masovno podizanje nacionalističkih i revizionističkih spomenika u Bosni i Hercegovini. Irina Subotić piše o generalnom urbanističkom planu i statusu kvo u kom se Beograd danas nalazi u odnosu na političku situaciju u Srbiji. Dr. Olga Manojlović Pintar suočava nas sa „Četiri teze o arhitekturi traume“ u srpskom i regionalnom kontekstu.

Urednički tim Balkan.Perspectivesa zahvaljuje na pozitivnim i konstruktivnim komentarima na prve epizode našeg podkasta Balkan.Perspectives i srećni smo što možemo da u ovom broju Balkan.Perspectivesa ponudimo komplementarne perspektive o temama suočavanja s prošlošću, arhitekturi i javnim prostorima. Molimo vas da posetite sajt  www.dwp-balkan.org za više informacija, kao i da poslušate nove podkaste. Želeli bismo da zahvalimo partnerima, produkcijskom timu iza i ispred mikrofona, kao i našim gostima u podkastima. U Bosni i Hercegovini zahvaljujemo medijskoj platformi Naratorium, Đorđu Krajišniku, Armini Pilav i Damiru Ugljenu iz projekta Un-war space i Nedžadu Novaliću iz Centra za nenasilnu akciju. U Kosovu zahvaljujemo timu radija TILLT, Bekimu Ramku iz Kosovo Architecture Festivala i Šerbeze Hadžiaj. U Severnoj Makedoniji zahvaljujemo Radiju MOF i Filipu Koneskom. U Srbiji zahvaljujemo radio-emisiji Ženergija na Radiju Aparat i njenoj autorki Zoe Gudović, kao i Ivi Čukić, Senki Domanović i Olji Nikolić Kia.

U ime uredničkog tima Balkan.Perspectivesa želim vam zanimljivo čitanje i ugodno slušanje.

Alexander Vojvoda
Glavni urednik