Landscapes of Repair | 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗻𝗮 𝗶𝘇𝗹𝗼ž𝗯𝗮 𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗱𝘀𝘁𝗮𝘃𝗹𝗷𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗸𝗮𝘁𝗮𝗹𝗼𝗴𝗮 𝗶𝘇𝗹𝗼ž𝗯𝗲

Blog Izložba

Podcast: Čiji je grad?

Blog Podcast Resursi

Groblje palih boraca na Velaniji: spomen park u očajanju ili potencijalni prostor za obnovu?

Blog Resursi

Podcast: Politike sjećanja u javnom prostoru u BiH

Blog Podcast Resursi

Kosovski bioskopi u kontekstu: reportaža

Blog Resursi

Arhitortura prethodne dve decenije

Blog Resursi

Urbanizam bez poštovanja prema prošlosti / Skoplje – drugi deo

Uncategorized

Memorijalizacija sadašnjosti

Blog Resursi

Urbanizam bez poštovanja prema prošlosti / Skoplje

Blog Resursi

Četiri teze o arhitekturi traume

Blog Resursi

MEMORIJALNI KOMPLEKS VRACA: SLOJEVITOST SJEĆANJA

Blog Resursi

Uništavanje normalnog života neće uspeti!

Blog Resursi

Kad se trauma i nasilje ogledaju u prostoru

Blog Resursi

Slaba uloga države Kosovo u oblikovanju kolektivnog sećanja na svoju prošlost

Blog

Zatvaranje okruglog stola „Landscapes of Repair“

Blog Simpozijum

Simpozijum „Landscapes of Repair“ 13/14 Jula 2021

Blog Simpozijum

Kosovsko sećanje

Resursi

Balkan Perspectives #11

Resursi

Balkan Perspectives #3

Resursi

Poziv za Doprinose

Blog